Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

no-maam
7422 bf86 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
no-maam
8145 6abc 500
Reposted fromZircon Zircon viapanpancerny panpancerny
no-maam
9427 a704
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viadobry dobry

July 27 2018

no-maam

Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą - ks. Jan Twardowski

March 08 2018

no-maam

March 03 2018

no-maam
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. 
Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. 
A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted byjointskurwysynfugitkaaugustusSenyiaostatnia-melodiaadiaalliwantisyoulottibluebellmaciekp48hrsnoelleniskowoniskowopralinablockedwikszgosieniairbjarbirbpocalujmnieultravioletfullmoontoolongaferciamilczeniebolibardziejpinkcacaoopoolunnonecaresmymindneversleepsayemmifyouleavefreewaypocalujmniespokodamagive--me--lovebadbloodlove-in-vainfreewayordinarylovesleeplessylesiakuuublamegamelovekillsslowlymoglismywszystkoprzeblyskiyourtitlemoonkaviiiikiiiinonecareslottibluebelllaparisienne12czerwcapiehusspringinyoureyesagpsorrisogefuhlvoll

January 04 2018

no-maam
8988 0b14
Reposted fromsosna sosna

November 22 2017

no-maam
Reposted fromantichris antichris viapankamien pankamien
3085 80f1 500

still funny

Reposted frommcnulty mcnulty viapankamien pankamien
no-maam
7468 2bf9
Reposted fromzciach zciach viapankamien pankamien
no-maam
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien

September 05 2017

no-maam
Strach to ciemna strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. Czuję w tobie wielki strach…
— Yoda

August 10 2017

no-maam
3291 d2f1
Reposted fromsosna sosna

July 17 2017

4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viaoversensitive oversensitive
no-maam
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viahornypigeon hornypigeon

June 30 2017

no-maam
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
no-maam
Reposted fromFlau Flau viasosna sosna
no-maam
8483 1e44 500
Reposted frompampam pampam

June 06 2017

no-maam
1418 0f1c
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
no-maam
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...