Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

no-maam

Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą - ks. Jan Twardowski

March 08 2018

no-maam

March 03 2018

no-maam
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. 
Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. 
A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted byfullmoontoolongaferciamilczeniebolibardziejpoolunpinkcacaoononecaresmymindneversleepsayemmifyouleavefreewaypocalujmniejointskurwysynmaciekpfugitkaaugustusSenyiaostatnia-melodiaalliwantisyouadialottibluebell48hrsnoelleniskowoniskowopralinablockedwikszgosieniaultravioletirbjarbirbpocalujmniespokodamagive--me--lovebadbloodlove-in-vainfreewayordinarylovesleeplessylesiakuuublamegamelovekillsslowlymoglismywszystkoprzeblyskiyourtitlemoonkaviiiikiiiinonecares

July 27 2018

no-maam

Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą - ks. Jan Twardowski

March 08 2018

no-maam

July 27 2018

no-maam

Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą - ks. Jan Twardowski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl