Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

no-maam

March 03 2018

no-maam
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. 
Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. 
A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted byfullmoontoolongaferciamilczeniebolibardziejpoolunpinkcacaoononecaresmymindneversleepsayemmifyouleavefreewaypocalujmniejointskurwysynmaciekpfugitkaaugustusSenyiaostatnia-melodiaalliwantisyouadialottibluebell2708noelleniskowoniskowopralinablockedwikszgosieniaultravioletirbjarbirbpocalujmniespokodamagive--me--lovebadbloodlove-in-vainfreewayordinarylovesleeplessylesiakuuublamegamelovekillsslowlymoglismywszystkoprzeblyskiyourtitlemoonkaviiiikiiiinonecares

January 04 2018

no-maam
8988 0b14
Reposted fromsosna sosna

November 22 2017

no-maam
Reposted fromantichris antichris viapankamien pankamien
3085 80f1 500

still funny

Reposted frommcnulty mcnulty viapankamien pankamien
no-maam
7468 2bf9
Reposted fromzciach zciach viapankamien pankamien
no-maam
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien

September 05 2017

no-maam
Strach to ciemna strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. Czuję w tobie wielki strach…
— Yoda

August 10 2017

no-maam
3291 d2f1
Reposted fromsosna sosna

March 08 2018

no-maam

March 03 2018

no-maam
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. 
Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. 
A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted byfullmoontoolongaferciamilczeniebolibardziejpoolunpinkcacaoononecaresmymindneversleepsayemmifyouleavefreewaypocalujmniejointskurwysynmaciekpfugitkaaugustusSenyiaostatnia-melodiaalliwantisyouadialottibluebell2708noelleniskowoniskowopralinablockedwikszgosieniaultravioletirbjarbirbpocalujmniespokodamagive--me--lovebadbloodlove-in-vainfreewayordinarylovesleeplessylesiakuuublamegamelovekillsslowlymoglismywszystkoprzeblyskiyourtitlemoonkaviiiikiiiinonecares

January 04 2018

no-maam
8988 0b14
Reposted fromsosna sosna

November 22 2017

no-maam
Reposted fromantichris antichris viapankamien pankamien
3085 80f1 500

still funny

Reposted frommcnulty mcnulty viapankamien pankamien
no-maam
7468 2bf9
Reposted fromzciach zciach viapankamien pankamien
no-maam
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien

September 05 2017

no-maam
Strach to ciemna strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. Czuję w tobie wielki strach…
— Yoda

November 22 2017

3085 80f1 500

still funny

Reposted frommcnulty mcnulty viapankamien pankamien
no-maam
7468 2bf9
Reposted fromzciach zciach viapankamien pankamien
no-maam
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl