Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

no-maam

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viaoversensitive oversensitive
no-maam
4271 875f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
no-maam
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
no-maam
8948 e6c8 500
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
no-maam
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoversensitive oversensitive

June 05 2017

no-maam
9413 e987 500

May 29 2017

no-maam
7908 1249
Reposted fromswissfondue swissfondue viasosna sosna

May 27 2017

no-maam
7633 04d6 500
Reposted byAdonislukantrikkoskaa

April 28 2017

no-maam
6875 7324 500
Reposted byki-adi ki-adi

March 24 2017

no-maam
6618 203f 500
Reposted fromrickmiller rickmiller viaimposter imposter
no-maam
8188 4a32
Reposted fromtfu tfu viasiknitrus siknitrus
no-maam
Reposted fromgruetze gruetze viasosna sosna
no-maam
4860 2a7a
Reposted fromsosna sosna

March 13 2017

no-maam
no-maam
2262 9110 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2671 bc3b 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2665 6d34 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2635 2bdc
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2558 26b3 500
Reposted fromsosna sosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl