Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

no-maam
7011 9d96 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viasaski saski
no-maam
5649 8663
Reposted fromdaria490 daria490 viasaski saski

July 03 2015

no-maam
Reposted fromTank Tank viapankamien pankamien
no-maam
6970 3ded 500
Reposted fromaunds aunds viaimposter imposter
no-maam
no-maam
3345 ee9e 500
Reposted fromGtG GtG viaimposter imposter
no-maam
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
no-maam
8565 d17a 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien

July 01 2015

no-maam
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viaoversensitive oversensitive

June 23 2015

no-maam
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viagwiazdeczka gwiazdeczka
no-maam
3047 c332
Reposted fromillidan illidan viahornypigeon hornypigeon

June 21 2015

no-maam

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapampam pampam
no-maam
8605 9bb1 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaimposter imposter

June 18 2015

no-maam
2644 1134 500
Reposted fromMeely Meely viahornypigeon hornypigeon

June 17 2015

no-maam
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
no-maam
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Reposted frommalgretout malgretout viaoversensitive oversensitive
no-maam
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.
— Bolesław Prus
no-maam
7274 49a1 500
no-maam
no-maam
1686 50a2
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaimposter imposter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl